גאגא בסוזן דלל - הצהרת בריאות - Gaga

גאגא בסוזן דלל – הצהרת בריאות

גאגא בסוזן דלל - הצהרת בריאות

בהצטרפותכם לפעילות גאגא הנכם מצהירים שאתם בריאים ובכושר גופני טוב, ומבינים את טבע הפעילות של גאגא וכי על פי מיטב ידיעתכם אין לכם כל מגבלה רפואית/בריאותית או נכות כלשהי העלולה להזיק לכם או לסכן אתכם במהלך שיעורי ופעילות גאגא, וכי הנכם כשירים להשתתף בפעילות גאגא ובפעילות גופנית מאומצת. הנכם יודעים כי גאגא תנועה בע"מ, ו/או צוות המורים המנחה את המפגשים, ו/או עובדיה, אינם נושאים בכל אחראיות לנזקים רפואיים ואחרים העלולים להיגרם במהלך מפגשי גאגא, וכי מתאפשר לכם להשתתף בפעילות גאגא על סמך הצהרתכם זו. הנכם לוקחים אחראיות מלאה עבור כל פציעה או נזק שעלולים להגרם כתוצאה מהשתתפותכם בשיעור ופעילות גאגא. הנכם מסירים אחראיות מגאגא תנועה בע"מ, עובדיה, המורים, ומשתתפים אחרים מכל פציעה או נזק הנובעים מהפעילות באופן המלא ביותר על פי חוק. במידה וקיימת בעיה בריאותית או נכות כלשהי הנכם מתחייבים ליידע בעל פה את המורה על בעיה זו לפני תחילת השיעור. בהצטרפותכם לפעילות גאגא הנכם מצהירים כי אין סיכון בכך שתשתתפו בפעילות גאגא, בהתחשב בבעיה הרפואית הנ"ל ומובן כי מתאפשר לכם/ן להשתתף בשיעור ופעילות גאגא על סמך הצהרתכם זו. הנכם מסירים בזאת כל אחריות מ"גאגא תנועה בע"מ" ו/או מעובדיה ו/או מצוות המורים המנחה את המפגשים מכל נזקים רפואיים ואחרים העלולים לנבוע מהשתתפותכם בשיעור ובפעילות והקשורים למגבלתכם הרפואית וזאת באופן המלא ביותר על פי חוק. הנכם אפוטרופוסים של הקטינים שישתתפו בפעילות ומאשרים את הצהרת הבריאות הכתובה לעיל בשמם.   מוזמנים לקרוא את הנחיות העבודה טרם הפעילות
© כל הזכויות שמורות לגאגא 2018 | בניית אתרים Webinside

This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.

This website uses cookies to provide you with the best browsing experience.